• Нүүр

rsz 21

Шинэ үеийн гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний 107 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулан тэмцээн зоихон …

Шинэ үеийн гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний 107 жилийн  ойн арга хэмжээнд зориулан тэмцээн зоихон байгуулав.

  Булган сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах,мэдээлэл солилцоог идэвхижүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангах, ажиллагсдын бие бялдрыг хөгжүүлэх,чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 2019 оны 10 дугаар сарын 11-нд сагсан бөмбөгийн спортын төрлөөр Булган сумын “Спортын ордон”–д зохион байгууллалаа. Тэмцээнд Булган сумын Засаг даргын тамгын газар, Минжит Булган цогцолбор сургууль, 12 жилийн 1 дүгээр сургууль , Ховд аймгийн Булган сум дахь Цагдаагийн хэлтэс, Хилийн цэргийн...

Дэлгэрэнгүй

Гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт

Гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримт 1.Улс хооронд авто тээврийн хэрэгслээр бараа тээвэрлэсэн тээвэрлэгч нь дараахь бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө: 1.1.авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ; 1.2.ачаа тээвэрлэлтийн бичиг баримт; 1.3.худалдааны бичиг баримт. 1-д заасан бичиг баримтад дараахь мэдээллийг оруулна: 1.тээвэрлэгчийн нэр, хаяг; 2.тээврийн хэрэгслийн харьяалал; 3.бараа илгээх, хүлээн авах улсын нэр; 4.бараа илгээгч, хүлээн авагчийн нэр, хаяг; 5.худалдагч, худалдан авагчийн нэр, хаяг; 6.барааны нэр төрөл, тоо, хэмжээ, баглаа боодлын төрөл, тэмдэг; 7.тухайн бараа тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах эсэх. 2.Улс хооронд агаарын...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ-2019 ХАГАС ЖИЛ

Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар нь дараах гаалийн хяналтын бүсүүдэд гаалийн хяналтын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 2.1.1 Булган боомт / олон улсын байнгын ажиллагаатай боомт / 2.1.2. Байтаг боомт /орон нутгийн шинжтэй түр боомт/ 2.1.3 Мо-Эн-Ко ХХК-ны Хөшөөтийн уурхай дахь гаалийн хяналтын бүс 2.1.4 Мо-Эн-Ко ХХК-ны Үенч дэх гаалийн хяналтын бүс 2.1.4 Их цоохор нуур ХХК-ны гаалийн хяналтын бүсүүдэд гаалийн хууль тогтоомж болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан бусад хууль эрхийн актын дагуу...

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

Шинэ үеийн гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний 107 жилийн ойн арга хэмжээнд зори…

Шинэ үеийн гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний 107 жилийн  ойн арга хэмжээнд зориулан тэмцээн зоихон байгуулав.

  Булган сумын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах,мэдээлэл солилцоог идэвхижүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангах, ажиллагсдын бие бялдрыг хөгжүүлэх,чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 2019 оны 10 дугаар сарын 11-нд сагсан бөмбөгийн спортын төрлөөр Булган сумын “Спортын ордон”–д зохион байгууллалаа. Тэмцээнд Булган сумын Засаг даргын тамгын...

Дэлгэрэнгүй

Гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалт

Гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд шаардагдах мэдээлэл, бичиг баримт 1.Улс хооронд авто тээврийн хэрэгслээр бараа тээвэрлэсэн тээвэрлэгч нь дараахь бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө: 1.1.авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ; 1.2.ачаа тээвэрлэлтийн бичиг баримт; 1.3.худалдааны бичиг баримт. 1-д заасан бичиг баримтад дараахь мэдээллийг оруулна: 1.тээвэрлэгчийн нэр, хаяг; 2.тээврийн хэрэгслийн харьяалал; 3.бараа илгээх, хүлээн авах улсын нэр; 4.бараа илгээгч, хүлээн авагчийн нэр, хаяг; 5.худалдагч,...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ-2019 ХАГАС ЖИЛ

Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газар нь дараах гаалийн хяналтын бүсүүдэд гаалийн хяналтын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 2.1.1 Булган боомт / олон улсын байнгын ажиллагаатай боомт / 2.1.2. Байтаг боомт /орон нутгийн шинжтэй түр боомт/ 2.1.3 Мо-Эн-Ко ХХК-ны Хөшөөтийн уурхай дахь гаалийн хяналтын бүс 2.1.4 Мо-Эн-Ко ХХК-ны Үенч дэх гаалийн хяналтын...

Дэлгэрэнгүй

“МоЭнКо” ХХК-ны гадаад худалдаа хариуцсан ажилтан нарт сургалт хийв

 “МоЭнКо” ХХК-ны гадаад худалдаа хариуцсан ажилтан нарт сургалт хийв

Тус гаалийн газар нь “МоЭнКо” ХХК-ны экспорт, импортын гаалийн хяналт бүрүүлэлт, гадаад худалдааны бичиг баримт болон “Нүүрс, Хүдэр, баяжмалаас дээж авах тухай” гэсэн сэдвээр 2019 оны 03 дугаар сарын 22ны өдөр сургалт зохион байгуулав. Сургалтаар Бүрдүүлэлтийг хөнгөвчлөх, мэдүүлэгчийн алдааг бууруулах, алдаанд дүн шинжилгээ хийж, бичиг баримтын бүрдүүлэлтэнд анхааруулга, чиглэл өгсөн...

Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТ-ын шинэ танхимтай боллоо

СУРГАЛТ-ын шинэ танхимтай боллоо

Тус гаалийн газар нь 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 90,4 хувь, улсын төсөвт төвлөрүүлэх татвар хураамжийн төлөвлөгөөг нэр төрлөөр нь 110 хувьтай биелүүлж ажилласанаар ГЕГ-ын хэмжээнд 2 дугаар бүсээс шалгаран тэргүүн байр эзэлж 30 сая төгрөгийн мөнгөн урамшууллаар шагнагдсан билээ. Уг шагналын...

Дэлгэрэнгүй

“Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, хяналт хамтын ажил…

“Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн  илрүүлэлт, хяналт хамтын ажиллагааг сайжруулах нь” сэдэвт  хөдөлгөөнт сургалт зохион байгуулагдлаа

Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Гаалийн ерөнхий газар, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалын ухааны салбар, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар хамтран 2018 оны 05сарын 05-ны өдөр Боршоо дахь хилийн боомтод “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт,...

Дэлгэрэнгүй

“Гааль –бизнес” уулзалт, сургалт зохион байгууллаа.

           2018 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр Мо-Эн-Ко ххк-ийн Үенч сум дах гаалийн хяналтын талбайд гаалийн итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, ажилтан албан хаагчдад гаалийн болон бусад хууль тогтоомж, гаалийн зөрчил түүнд хүлээлгэх хариуцлага, гаалийн байгууллагын 2018 оны зорилго зорилтыг суртачлах,...

Дэлгэрэнгүй

“Гааль-Бизнес”-ийн хамтарсан уулзалтыг зохион байгууллаа.

2018.12.01-ны өдөр Булган сумын бизнес эрхлэгчид, ААН-тэй “Гааль-Бизнес”-ийн хамтарсан уулзалтыг зохион байгууллаа. Тус уулзалтад бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж иргэдийн 20 гаруй төлөөлөл оролцсон болно. Уулзалтын үеээр бизнес эрхлэгч, ААН-д Гаалийн тухай хууль болон дүрэм, журмыг сурталчилан таниулж, гадаад худалдаа эрхлэгч нарт хуулийн болоод мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй

Гаалийн итгэмжилсэн тээвээрлэгчийн эрх авсан тээврийн компаниудтай хийсэн уулза…

Гаалийн итгэмжилсэн тээвээрлэгчийн эрх авсан тээврийн компаниудтай хийсэн  уулзалт

Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт байрлах Хөшөөтийн уурхайн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж буй компаниудын төлөөлөгчидтэй уулзалт хийлээ. Уулзалтанд Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газрын дарга О.Лхагва-Эрдэнэ , Хяналт, бүрдүүлэлтийн албаны дарга Н.Лха-Очир, ГУАБ Н.Бадрах, ГУАБ Т.Билгүүн, ГУБ Т.Даваажав, Шалган нэвтрүүлэх заставын дарга, хошууч Ц.Амаржаргал,   заставын орлогч даргаУ. Мөнхбат, Хил хорио...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН ЦОМ-2018

ГААЛИЙН ЦОМ-2018

          Гаалийн байгууллагын системийн аварга шалгаруулах “ГААЛИЙН ЦОМ-2018” спортын тэмцээн 2018 оны 1-р сарын 17-20 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү спортын тэмцээнд 2001 оноос эхлэн 18 дахь дахь жилдээ сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний теннис, билльяард, шатар гэсэн 5 төрлөөр зохион байгуулагдсан бөгөөд нийт гаалийн газар...

Дэлгэрэнгүй

“Гурван улсын худалдааг хөнгөвчлөх хөгжүүлэх, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх…

“Гурван улсын худалдааг хөнгөвчлөх хөгжүүлэх, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэхэд төр захиргааны байгууллагууд болон худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын үүрэг оролцоо” сэдвийн хүрээнд сургалт зөвөлгөөн боллоо

           Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн Ховд аймаг дахь салбар танхим хамтран Алтайн бүс нутгуудын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын “жилийн хурал”-ыг энэ оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр Ховд аймагт зохион байгуулав. Тус хурал нь Монгол улс, БНХАУ, ОХУ-ын Алтайн...

Дэлгэрэнгүй

"Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, буур…

"Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мэдээлэл солилцох, түүний илэрүүлэлтийг сайжруулах нь" сэдэвт баруун бүсийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.

        Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба, “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн ажлын алба хамтран "Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт...

Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулав

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулав

  Ховд аймгийн төвд тус гаалийн газар нь мэргэжилийн хяналтын газартай хамтран нээлтэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж нийт ард иргэд болон гаалийн харилцаанд оролцогч нарт гаалийн хууль тогтоомжийг суртчилан ажиллаа. 

Дэлгэрэнгүй

Ховд аймгийн төвд хүрээлэн буй орчины эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр баруу…

Ховд аймгийн төвд хүрээлэн буй орчины эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр баруун 5 аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын зөвөлгөөн боллоо

                                                          Ховд аймгийн төвд бүсийн зөвлөгөөнд Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд болон Завхан, Говь-Алтай, Увс, Баян-өлгий, Ховд аймгийн хууль...

Дэлгэрэнгүй

Боомтын бүтээн байгуулалт

Боомтын бүтээн байгуулалт

Ажилчдын 8 айлын орон сууцнаас цогцолбор хүртэл өргөн нь 1 метр *урт нь 47 метр өнгөт хавтан  шинэ явган хүний замыг тавьлаа. Ажилчдын  санаачлагаар ажилчдын амралт чөлөөт  цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл өвчлөлгүй байх зорилгоор фиттнесийн өрөөг тохижууллаа.  2*5=10 айлын  байрны сантехнкийн шугамыг сольж, шинээр 2 худаг барьлаа.  Гаалийн улсын байцаагч нарын ажиллах...

Дэлгэрэнгүй

“Булган боомтын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-ийг байгуулав

“Булган боомтын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-ийг байгуулав

Ховд аймгийн Булган боомтод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төрийн банк, ХААН банк, ЭИХХМХХ, Гааль,Хилийн цэргийн 0130 дугаар анги, Тагнуул зэрэг албадын эмэгтэйчүүд “Булган боомтын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл”-ийг 2017.03.07-ны өдөр үзэл бодол, албан тушаал, ажлын чиглэл зорилгыг үл харгалзан эмэгтэйчүүдийн нийтлэг  эрх ашиг, сонирхлыг илэрхийлэх, зөвлөлийн гишүүдэдээ харилцан туслах, боомтод ажиллаж амьдарч...

Дэлгэрэнгүй

Хилийн мэргэжилийн хяналтын хэлтэстэй хамтран уулзалт зохион байгуулав

Хилийн мэргэжилийн хяналтын хэлтэстэй хамтран уулзалт зохион байгуулав

Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын харьяа  Булган боомт дахь ЭИХХЦХХэлтэстэй ажил хэргийн уулзалтаар: хоёр байгууллагын төрийн өмнө хүлээсэн  үүрэг нэг бөгөөд  төрийн үйлчилгээг  хилээр нэвтэрч  буй  ард иргэддээ түргэн шуурхай  хүргэж  үйлчлэх зорилготой ажилладаг.  Ер нь Монгол улсын хилээр импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн,  хилээр нэвтэрч буй зорчигчийн гар...

Дэлгэрэнгүй

“Гааль бизнес” уулзалтыг зохион байгуулалаа

“Гааль бизнес” уулзалтыг зохион байгуулалаа

2017.04.15-ны өдөр  Ховд аймгийн Цэцэг суманд дах  “Хөшөөт”-ийн нүүрсний уурхайд  тээврийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдэд гаалийн хууль тогтоомж, гаалийн  байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, харилцан санал солилцох, мөн 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр хийсэн уулзалтаар өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг дүгнэх зорилгоор  “Гааль - итгэмжлэгдсэн...

Дэлгэрэнгүй

БУЛГАН ДАХЬ ГААЛЬ ХАГАС ЖИЛД 942,67 САЯ ТӨГРӨГ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЖЭЭ

       Ховд /МОНЦАМЭ/. Ховд аймгийн Булган дахь Гаалийн газар Гаалийн ерөнхий газраас зарласан “Мэдээлэлд суурилсан, техник технологид тулгуурласан гаалийн хяналт“ 2017 оны жилийн хүрээнд Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, гаалийн байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэх зорилтуудын хүрээнд энэ оны эхний хагас жилд 22 ажил...

Дэлгэрэнгүй

khovd

Цагийн хуваарь

Манай лавлах утас 
ажлын 8 цагын турш нээлттэй

Ажлын өдрүүдэд: 08:00 - 17:00
Амралтын өдрүүдэд: Хаалттай

khovd map

Ховд аймаг Булган сум дахь Гаалийн Газар